OVERALL Físico Culturismo Junior Jonathan Hernán Moreira García - USA